2010.gada pārskats

ZIŅOJUMS

Ziņojuma saturs:

Vispārīgajā informācijā par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību:

nosaukums un juridiskā adrese

LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBA,

Adrese: Rīga, Akadēmijas laukums 1, LV-1050

reģistrācijas numurs un datums

Nr. 40008149020, 2009.gada 3.novembrī

ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzv. un amatā stāš. datums:

Nr.

Amats

Vārds, uzvārds

Amatā stāš. dat.

1.

Valdes priekšsēdētājs

(līdz 02.02.2011.)

Edmunds Stankevičs

03.11.2009.

4.

Valdes priekšsēd. vietniece

Ruta Pazdere

03.11.2009.

3.

Valdes loceklis

Aivars Mičuls

03.11.2009.

2.

Valdes loceklis

Bonifācijs Daukšts

03.11.2009.

5.

Valdes loceklis

Indulis Zālīte

03.11.2009.

6.

Revidents

Jānis Počs

03.11.2009.

izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:

- Izveidota internetā biedrības mājas lapa www.loib.lv;

- Ar Valsts ieņēmumu dienesta speciālās komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr. 4.1-4/26246 ir iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;

- Noorganizēta 5.augusta paplašinātā kopsapulce „Pieci gadi kopš Ministru kabineta izveidotās komisijas PSRS okupācijas radīto seku apzināšanai darbības uzsākšanas”, kur uzstājās ievērojami Latvijas vēsturnieki;

- Ņemta dalība četrās Ministru kabineta un NVO Memoranda padomes sēdēs;

- Sniegtas intervijas vairākiem masu mēdijiem Latvijā un citās valstīs par jautājumiem, kas saistīti ar LOIB darbības mērķu īstenošanu;

- Iesākts darbs pie divu starptautisko konferenču organizēšanas;

- Sagatavota grāmata iespiešanai LOIB biedru izstrādātam pētījumam ”Latvija padomju militāristu varā”.

svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.

- 2011.gada 16.-17.jūnijam plānota plaša starptautiska konference „Padomju Savienības radītie zaudējumi Baltijai”,

- Piesaistot Eiropas Komisijas līdzekļus, izdot konferences referātu un materiālu apkopojumu un izplatīt to pašvaldībām, izglītības iestādēm, pētniecības

- izdot grāmatu ”PSRS militāristu radītie zaudējumi Latvijai”,

- izdalīt bez maksas grāmatu un konferences referātu apkopojumu atbilst. institūcijām,

- aktīvāk piesaistīt vietējo un ārvalstu finansējumu LOIB mērķu īstenošanai

skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiemnav nepieciešams

Biedrības vadītāja p.i. _________________ Ruta Pazdere

2011.gada 27.martā

R.Pazdere, 29521934.

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti