Rezolūcija

Starptautiskās konferences

Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā: aktuāls skatījums

R E Z O L Ū C I J A

Konferences mērķis bija – apzināt dažādu Eiropas valstu pieredzi PSRS militarizācijas faktu un tās seku izpētē un informēt par to starptautisko sabiedrību vienotas vēstures izpratnes veidošanai Eiropā. Konference notiek zīmīgā laikā – tieši piecdesmit gadu kopš pasaule atradās uz globālās iznīcības sliekšņa – Kubas krīzes. Lai arī pēc tam starptautiskā spriedze mazinājās, bruņošanās sacensība turpinājās, un iegāja jaunā PSRS ekspansionisma totālas militarizācijas posmā. Noklausoties astoņu Prāgas platformas valstu, kā arī Krievijas un Gruzijas pārstāvju referātus, konference secina, ka:

> PSRS militarizācijas līmenis bija daudz augstāks un tā ietekme uz dažādām dzīves jomām daudz negatīvāka un visaptverošāka nekā līdz šim bija zināms. Īpaši graujoši tā ietekmēja PSRS bijušās republikas un t.s. sociālisma nometnes valstis;

> Padomju agresīvā ārpolitika negatīvi ietekmēja ne tiki t.s. sociālisma nometnes valstis, bet arī visu pasauli;

> PSRS militārisma postošās sekas joprojām nav pietiekami izvērtētas, to pārvarēšanai būs nepieciešami gadu desmiti.

Konferences dalībnieki aicina:

> Tā kā Ministru kabineta komisijas par okupācijas seku apzināšanu pastāvēšanas tiesiskais pamats nav mainīts, aicina Latvijas valdību atjaunot tās darbību, atvēlot komisijas darba turpināšanai nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus;

> Pētnieciskā darba veicējus šajā jomā ciešāk sadarboties Prāgas platformas ietvaros, turpināt padziļinātu arhīvu materiālu izpēti, lai īstenotu Eiropas Parlamenta rezolūcijā par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu noteiktos uzdevumus;

> Lai veicinātu vienotu vēstures izpratni Eiropā, pētījumos iegūto informāciju nodot iespējami plašākai sabiedrībai Eiropā un ārpus tās.

Konferences organizatori :

Latvijas Okupācijas izpētes biedrības Konsultatīvās padomes vadītāja – Prof.Dr. oec. Inese Vaidere

Valdes priekšsēdētāja - Ruta Pazdere

Rīgā, 2012. gada 2. novembrī.

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti