2013.g. konference

Ministru kabineta Komisija „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai”

kopā ar Latvijas Okupācijas izpētes biedrību (LOIB)

organizēja  konferenci

LATVIJAS RŪPNIECĪBA PIRMS UN PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS”

Kā zināms, Latvijas rūpniecība pirms PSRS okupācijas daudzās jomās bija augstākā līmenī nekā PSRS, jo Latvija nepieredzēti strauji attīstījās. Kas notika ar šo rūpniecību pēc PSRS okupācijas 1940.gadā, kā tā tika pārveidota 50 gados esot PSRS sastāvā un kādēļ pēc neatkarības atgūšanas liela daļa no rūpnīcām sabruka? Tika radīti mīti par to, ka PSRS laikos šeit tika sabūvētas daudzas spēcīgas rūpnīcas, kuras pēc neatkarības atgūšanas paši speciāli esam iznīcinājuši. Referents, neatkarīgās Latvijas pirmais Zemkopības ministrs D.Ģēģeris teica, ka beidzot runājam par to, par ko 90-tajos gados nedrīkstējām runāt un ko vēl nezinājām un nesapratām. Šajā konferencē dzirdējām atbildes uz daudziem līdzīgiem jautājumiem, arī par to, kāda ir mūsdienu Latvijas rūpniecība, kādas tās perspektīvas.

Konferencē ar 14 referātiem uzstājās bijušo lielo rūpnīcu vadītāji, tautsaimniecības speciālisti, bijušie ministri un ierēdņi. Referenti sniedza atbildes uz jautājumiem, notika paneļdiskusijas. Konference notika 2013.gada 13.decembrī Rīgas Kongresu namā

Grāmata “Latvijas Rūpniecība pirms un pēc neatkarības atjaunošanas”

P R O G R A M M A

9.30

Dalībnieku reģistrācija

10.00

VIP uzrunas:

Tieslietu ministrs – Jānis Bordāns

Eiropas Parlamenta deputāte – Inese Vaidere

Ministru Kabineta Komisijas vadītājs – Jānis Tomels

LOIB valdes priekšsēdētāja – Ruta Pazdere

I.daļa. Latvijas rūpniecība PSRS okupācijas gados

10.20

Latvijas rūpniecības attīstība pirms PSRS okupācijas

Viesturs Pauls Karnups

10.40

Latvijas rūpniecības nacionalizācija un arodbiedrības 1940.-1941.gadā

Māris Zvaigzne

11.00

PSRS pārvaldes sistēmas negatīvā ietekme uz Latvijas rūpniecību

Juris Prikulis

11.20

Militāro izdevumu īpatsvars Latvijas PSR budžetā

Gatis Krūmiņš

11.40

Jautājumi referentiem un atbildes – 5 min.

11.45

Darbs VEF slepenajās struktūrās PSRS okupācijas laikā

Jānis Blaubergs

12.05

Latvijas radioelektroniskā rūpniecība PSRS laikā

Inārs Kļaviņš

12.25

Latvijas tautsaimniecības totālā militarizācija PSRS okupācijas laikā: VEF u.c. rūpnīcas

Ilgonis Upmalis

12.45

Migrācija rūpniecības attīstībai Padomju Latvijā un tās sekas

Pārsla Eglīte

13.05

Jautājumi referentiem un atbildes – 5 min.

Pusdienas

II.daļa. Okupācijas sekas rūpniecībā pēc neatkarības atjaunošanas

14.00

Sarežģītais pārejas process Latvijas ekonomikā no militarizētā sociālisma uz kapitālismu

Uldis Osis

14.20

Privatizācijas procesa nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā

Jānis Počs

14.40

Pārtikas ražošana un iedzīvotāju apgāde ar produktiem

Dainis Ģēģeris

15.10

Latvijas rūpniecības šodiena

LTRK Vilnis Rantiņš

15.30

Latvijas rūpniecība perspektīvā

Ekonomikas ministrija

15.50

Jautājumi referentiem un atbildes 10 min.

16.00

Paneļdiskusijas: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Ekonomikas ministrijas pārstāvis, LOIB un MK komisijas pārstāvji

16.30

Noslēgums

Kopuzņēmums pasākumā pēc konferences


Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti