P ē t ī j u m i

Ministru kabineta izveidotās Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbu plānus 2013.-2019. gadam varat apskatīt: www.okupacijaszaudejumi./lv

Šī plāna ietvaros LOIB organizē 2015. gadā iesāktā Latvijas demogrāfisko datu apkopojuma izstrādi. Latvijai nav apkopojuma par kopējiem iedzīvotāju zaudējumiem. Līdz šim kopš 1939. gada veikti atsevišķi pētījumi par PSRS laika demogrāfiskiem zaudējumiem, kur dažādos avotos par dažādiem periodiem ir arī atšķirīga informācija vai nav vispār. Rezultātā tiks papildināts demogrāfisko datu apkopojums saskaņā ar LOIB organizēto darba grupas 2015. gadā izstrādāto  plānu/aprakstu.

Lai apskatītu Ministru kabineta izveidotās Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību laikā no 2005.gada 5.augusta līdz 2009.gada 1.augustam izstrādāto pētījumu sarakstu, spiediet uz zemāk esošo saiti:

^^^

 • Sadarbībā ar minēto MK komisiju LOIB veic dažādus pētījumus un citus darbus, par ko informāciju skatīt 2013.-2018. gadu pārskatos.

^^^

  ^^^

  LOIB   PLAKĀTS

  Saites

  Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

  Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

  Kontakti

  LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

  Nosūtīt e-pastu biedrībai

  Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

  Lapas karte

  Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti