2019.g. konference

2019. gada 22. martā tika noorganizēta starptautiska konference

“Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi Baltijā”

Konferences mērķis

Lai apgāztu šodienas Krievijas joprojām plaši izplatītos melīgos apgalvojumus par lielajām PSRS investīcijām Baltijas republikās, uz pašas PSRS finanšu dokumentu pamata darīt zināmu plašai starptautiskai sabiedrībai faktus par katrai Baltijas valstij nodarītajiem apjomīgajiem finansiālajiem un demogrāfiskajiem zaudējumiem, ko izraisījis PSRS totalitārais okupācijas režīms.

Konferences uzdevums

Uz zinātniski pamatotas metodoloģijas pamata sniegt pārskatāmu informāciju par pētījumos konstatētajiem faktiem, kas atklājās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arhīvos atrodamajos PSRS laika oriģinālajos dokumentos. Kopumā pierādīt, ka visas trīs Baltijas republikas:

  • visā okupācijas periodā no sava budžeta 20-40 % apmērā ir dotējušas PSRS budžetu, atpakaļ saņemot tikai nelielu daļu no šī finansējuma;
  • no republikās atlikušās budžeta daļas vairāk nekā puse līdzekļu tika izlietota PSRS armijas, represīvo institūciju un militāri rūpnieciskā kompleksa finansēšanai;
  • visu okupācijas laiku notika Baltijas republiku kolonizācija un nežēlīgas represijas pret  šo republiku iedzīvotājiem.

Tādēļ konferences otrais uzdevums ir noskaidrot, kāda atbildība uz starptautisko tiesību normu pamata jānes šo zaudējumu nodarītājai valstij.

Konferences organizatori

1. Ministru kabineta Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – Komisija). www.okupacijaszaudejumi.lv

2. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 446 14. un 15. punktu veic sekretariāta funkcijas un nodrošina Komisijas darbību.

3. Latvijas Okupācijas izpētes biedrība (LOIB)

Konference notika 2019. gada 22. martā plkst. 10.00
LR Tieslietu ministrijas konferenču zālē
Konferences valoda latviešu/angļu.

Konferences norisi var vērot :

https://www.youtube.com/watch?v=rRcoSkdbwk0&feature=youtu.be

* Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (izveidota ar Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumu Nr. 537)

P R O G R A M M A

9.30 Dalībnieku reģistrācija
Politiskais aspekts Moderators: Edmunds Stankevičs, Komisijas[2] priekšsēdētājs
10.00 Atklāšanas uzruna Jānis Bordāns, Latvijas Republikas tieslietu ministrs
10.15 Atklāšanas uzruna Elvins Jankēvičus, Lietuvas Republikas tieslietu ministrs
10.25 Atklāšanas uzruna Urmass Reinsalu, Igaunijas Republikas tieslietu ministrs
10.40 Eiropas Savienības vēstures politika Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte
11.00. Kafijas pauze
Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi Moderators: Rolands Artūrs Bebris, LOIB[3] valdes priekšsēdētājas vietnieks
11.20 Latvijai radītie finansiālie zaudējumi Gatis Krūmiņš, Latvija
11.40 Lietuvai radītie finansiālie zaudējumi Vida Komičiene, Lietuva
12.05 Igaunijai radītie finansiālie zaudējumi Tomass Hīo, Igaunija
12.25 Baltijas valstīm radītie demogrāfiskie zaudējumi Ilmārs Mežs, Latvija
12.40 Lietuvai radītie demogrāfiskie zaudējumi Birute Burauskaite, Lietuva
12.50 PSRS radītie zaudējumi Polijai Darius Roguts, Polija
13.10 Jautājumi un atbildes
13.20 Pusdienas
Tiesiskais aspekts Moderators: Inguss Kalniņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomnieks
14.00 Lietuvas un starptautiskais normatīvais regulējums prasības iesniegšanai par PSRS okupācijas nodarītajiem zaudējumiem Daiņus Žaļims, Lietuva
14.20 Tiesiskās iespējas iesniegt prasību PSRS okupācijas Baltijas valstīm nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai: problēmas, prasību lietas, risinājumi Silvija Gerviene, Lietuva
14.40 Latvijas kompensācijas prasības juridiskās sastāvdaļas Ieva Miļūna, Latvija
15.00 Valstiskās nepārtrauktības doktrīna Tālavs Jundzis, Latvija
15.20 Jautājumi un atbildes
Noslēgums
15.30 Konferences noslēguma apkopojums Ineta Ziemele, Latvija

[1] Brīvības bulvāris 36, ieeja no Tērbatas ielas;
[2]Ministru kabineta Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (izveidota ar Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumu Nr.537);

[3] Latvijas Okupācijas izpētes biedrība

Foto – Tieslietu ministrija:

prezidijā- Igaunijas tieslietu ministrs Urmass Reinsalu, Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Lietuvas tieslietu ministrs Elvins Jankēvičus, tribīnē – EP deputāte Sandra Kalniete

Konferences 1. daļā piedalījās Baltijas valstu tieslietu ministri un EP deputāte

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti