Atbalstītājiem

Saskaņā ar statūtiem Biedrība „Latvijas Okupācijas izpētes biedrība” darbojas, pamatojoties uz biedru naudu iemaksām, dažādu fondu, t.sk. Eiropas fondu finansējumu, kā arī ziedojumiem vai citāda veida atbalstu.

PAR ZIEDOJUMIEM

Biedrības „Latvijas Okupācijas izpētes biedrība” pamatprincips ir izvairīties no neskaidras izcelsmes naudas un nebūt atkarīgai no viena liela finansētāja. Biedrība kalpo  kopējām valsts un sabiedrības interesēm, jo Biedrība ir  ieguvusi sabiedriskā labuma statusu.

Jūsu finansiālais atbalsts palīdzēs īstenot mūsu biedrības mērķus un piedāvās skaidru finanšu izcelsmi un izlietojuma pārskatus.

Informācija, kas obligāti jānorāda ziedojot:

  1. Ziedotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta.
  2. Ziedojuma saņēmējs: biedrība „Latvijas Okupācijas izpētes biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008149020
  3. Konta Nr.: banka a/s Citadele, LV17PARX0017258430001
  4. Iemaksas mērķis: ziedojums

Jau iepriekš izsakām lielu pateicību par Jūsu interesi atbalstīt Biedrību.
Biedrības valde.

PAR ZIEDOTĀJIEM

Līdz 14.jūnijam tiks izdota grāmata “Latvija Padomju militāristu varā“. Šajā darbā autori dokumentāli pierāda, kādu kaitējumu dabai, tautsaimniecībai un kultūrai nodarījusi PSRS armija un Militāri rūpnieciskais komplekss 55 gadus atrodoties Latvijā.  Grāmatas autori I.Upmalis, Ē.Tlgass un E.Stankevičs izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kas sekmēja grāmatas izdošanu. Konkrētu finansiālu atbalstu sniedza Jānis Vējiņš un Goga Timermanis no Austrālijas, kas atļāva turpināt Latvijas okupācijas izpētes  biedrības (LOIB) nosprausto pētniecisko darbu un pētniecisko materiālu sagatavošanu grāmatas manuskripta vajadzībām. Finansiālo atbalstu grāmatas iespiešanai un izdošanai 2000 lielam metienam sniedza sekojošās personas un organizācijas:

-    Kanādas Daugavas vanagu Toronto nodaļa

-    Austrālijas Daugavas vanagu Kanberas nodaļa

-    Asja Everts (Austrālija)

-    Jānis Vējiņš (Austrālija)

-    Eigits Dāvis Timermanis (Austrālija)

-    Daugavas vanagu fonds (Anglija)

-    Austrālijas Daugavas vanagu Adelaides nodaļa

***

Austrālijas latviešu apvienība “Timermanis un Vējiņš” Latvijā par saviem līdzekļiem iespiež un izdod grāmatas.
Tās ir divas latviešu ģimenes: G. Timermaņa no Sidnejas un J. Vējiņa no Melburnas. Līdz šim ar viņu atbalstu ir izdotas tādas grāmatas, kā:

  • M. Peniķis “Latvijas Atbrīvošanas kara vēsture”,
  • U.Siliņš un J.Vējiņš “Latvija likteņa gaitās”,
  • A.Silgailis “Latviešu Leģions”,
  • R. Kovtuņenko “Mores kauja” un citas.

Abas ģimenes Latvijā atbalsta arī Jaunsargu kustību , Zemessargus un Latvijas armiju. Šīs Austrālijas latviešu ģimenes ir finansējušas  I.Upmaļa, Ē.Tilgasa, E.Stankeviča dokumentālā vēstures pētījuma “Latvija PSRS militāristu varā” izstrādi.

***

Konferenci finansiāli atbalstījuši arī:

-         Amerikas Latviešu Apvienība (ALA)

-         Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA)

Katra ziedojusi ~250 Ls. (kopā – 500 USD) konferences vajadzībām (administratīviem izdevumiem utt.).

Atsevišķi ziedojumi vēl saņemti no Kanādas un no Dagnijas Skultes Austrālijā.

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti