LOIB 10 gadu jubileja

Šā gada 3. novembrī apritēja tieši 10 gadi kopš Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Latvijas Okupācijas izpētes biedrība (LOIB).
Atskatoties uz šo laiku, tajā paveikts ievērojams darbs, tiek pildīti LOIB  statūtos noteiktie uzdevumi, izvērsusies plaša sadarbība ar Latvijas valsts un NVO institūcijām, kā arī notiek starptautiska līmeņa sadarbība. Skat. pielikumā prezentāciju.
Atzīmējot 10-to gadadienu 1. novembrī (piektdiena) plkst. 14.00., tika uzaicinātas arī augstākās amatpersonas un cilvēki, ar kuriem šajos gados izveidojusies laba sadarbība.
Pasākums notika Šķūņu ielā 11, 1. stāva konferenču zālē (LNA arhīva direkcijas ēkā)

LOIB  10  GADOS  PADARĪTAIS… LOIB 10 gados padarītais

Viktors Avotiņa raksts par LOIB 10-gades jubileju, NRA

“Mēs barojām okupāciju, nevis okupācija mūs”

https://nra.lv/viedokli/viktors-avotins/296421-mes-barojam-okupaciju-nevis-okupacija-mus.htm

LOIB PLAKĀTS

LOIB  PATEICĪBAS par atbalstu un sadarbību LOIB desmit gados (hronoloģiskā secībā)

1

Tālavam Jundzim

par drosmīgu atbalstu LOIB darbības pašā sākumā un arī turpmākos gados

2

Inesei Vaiderei par pirmā atbalsta sniegšanu, kā arī par turpmāko sadarbību kā Konsultatīvās padomes vadītājai un sadarbības partnerei visus 10 gadus

3

Daugavas Vanagiem Par jūtamu finansiālu atbalstu 1. konferences organizēšanā un grāmatu izdošanā

4

Ģirtam Valdim  Kristovskim par atbalstu MK Komisijas darba atjaunošanā un ikgadēji LOIB darbībā

5

Imantam Parādniekam par īpašu atbalstu MK Komisijas darbības atjaunošanā

6

Jānim Bordānam par atbalstu MK Komisijas darbības atjaunošanas procesā un šobrīd

7

Kara muzejam par atbalstu dažādu un daudzu pasākumu organizēšanā

8

LNA un LVA vadībai par atbalstu un palīdzību LOIB darbības tehniskā  nodrošināšanā

9

Ērikam Rēķim par atsaucību un operatīvu sadarbību MK komisijas un LOIB sekmīga darba nodrošināšanā

10

Kristīnei Pommerei Par operatīvu sadarbību organizatoriskos jautājumos un iniciatīvām MK komisijas uzdevumu īstenošanā

11

Citām personām:

-          Tieslietu ministrijas ierēdņiem (Dzintaram Rasnačam, Agnesei Rācenei Krūmiņai,   Zitai    Hibnerei, Sandrai Segliņai u.c. )

-          LVA darbiniekiem: vadība 3 pers., bibliotēkas darbiniekiem, sargiem

-          Okupācijas muzejam

-          Eiropas mājai

-          LOIB iepriekšējiem valdes locekļiem

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti