2019.gada pārskats

II.  2019. gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)   Izpildīti MK komisijas[1] uzdotie darbi 2019. gadam:

- Izstrādāts Komisijas darbu plāns 2019. gadam, kā arī specifikācijas iepirkumiem;

- Noorganizēta starptautiska konference „Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi” noorganizēšanai, kas notika 2019. gada 22. martā Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē:

  • apzināti un noorganizēti 12 augstākā līmeņa eksperti – referenti no četrām valstīm, kā arī 3 Baltijas valstu tieslietu ministru uzrunas;
  • tehniski saskaņotas izdevumu tāmes par tulkošanas darbiem, par ēdināšanas pakalpojumiem, par telpu noformējumu, kā arī noorganizēta viesu izmitināšanu viesnīcā hotel „Opera&SPA”;

- Izstrādāts dokumentu apkopojums „PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā 1940. – 1991. gads”;

- Noorganizēta 27.08.2019. žurnāla „Jurista vārds” 34. numurs par tēmu „Okupācijas sekas un to atlīdzināšana” 45 lpp. apjomā: izstrāde, ieskaitot tulkošana un rediģēšana;

- Sastādīts darba plāns un sagatavoti materiāli par sagatavotās informācijas ievietošanu Komisijas mājaslapā;

- Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem veikti tehniski – organizatoriskie darbi Komisijas pārstāvju un ekspertu komandējumu sagatavošanai un rezultatīva darba norisei piecām tikšanās reizēm Igaunijā un Lietuvā un vienai – ar LPRA Latvijā;

- Noorganizētas trīs intervijas ar LPSR laika militarizētas rūpnīcas direktoru, ar dziesmusvētku virsdiriģentu, ar kolhozu u.c. vadītāju;

- Noorganizēti tulkošanas darbi.

2)  30. augustā noorganizēts pasākums par godu 25. gadadienai kopš Krievijas karaspēka izvešanas no Latvijas ar tā laika augstāko amatpersonu piedalīšanos.

3)  Noorganizēta LOIB 10 gadu darbības pārskata sanāksme 01. novembrī.

4)  Dalība Prāgas platformas gadskārtējā sanāksmē 3.-6. novembrim Tirānā.

5)  Noorganizēts Eiropas mājā 2. decembrī ievērojamā Krievijas vēsturnieka profesora Borisa Sokolova referāts par notikumiem Ukrainā un Krievijas politiskajās aprindās.

6)  Veikts plašs publicitātes darbs visa veida plašsaziņas līdzekļos, tādejādi informējot sabiedrību un aktualizējot jautājumus par Latvijas vēstures izpēti PSRS laikā un par tā nepieciešamību.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā
  1. Nodrošināts atbalsts MK komisijas darba sekmīgai, kvalitatīvai izpildei 2019. gadā;
  2. Sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izdodot vairākas LOIB biedru izstrādātas grāmatas, organizējot izglītojošus pasākumus, starptautisku konferenci un semināru, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas

dibinātāju/biedru skaits       2

iesaistīto personu skaits     33 biedri

sabiedriskā labuma guvēju skaits – neierobežots, Latvijas iedzīvotāji, dažādu valstu pētnieki,

eksperti, starptautiskā sabiedrība

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma   0,00 euro;

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma   0,00  euro, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai  0,00 euro,

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas  0,00 euro.

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)
-           Sadarbība ar zinātniekiem, ekspertiem, ierēdņiem, politiķiem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un kaimiņvalstīs;

-          Sadarbība ar LR Tieslietu un citām ministrijām, ar Latvijas Nacionālā arhīva speciālistiem, LZA Ekonomikas institūtu, ar Latvijas Universitātes, Centrālās statistikas pārvaldi, ar Latvijas Politiski represēto apvienību u.c.;

-          Pārstāvniecība Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā (Prāgas platforma), kur kopā ar jau ~60 organizācijām no 21 valstīm pasaulē varam īstenot kopīgo mērķi – pētniecību un sabiedrības informēšanu par totalitāro režīmu noziegumiem un to radītām ilglaicīgām sekām mūsdienu sabiedrībā.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Tā kā 2013. gadā tika atjaunota Ministru Kabineta komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbība, būtiskākais LOIB darbību kavējošais faktors ir novērsts.

[1] Ministru Kabineta komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti