2015.g. konference

Starptautiska konference

Kāpēc jāaprēķina PSRS okupācijas radītie zaudējumi

Pēc pārrunām ar starptautisko tiesību eksperti un Satversmes tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, kā arī ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas prezidentu Daini Žaļimas un vairākiem kolēģiem Igaunijā un Polijā, tika izteikts priekšlikums, ka arī Latvijā nepieciešams līdz galam izrunāt jautājumu par PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas nepieciešamību. Tiesa, šis jautājums atrunāts Saeimas 12.05.2005. deklarācijā (par PSRS …okupācijas nosodījumu …) u.c. dažos normatīvos aktos. Taču kopš 2009.gada šis jautājums “labo kaimiņattiecību politikas vārdā” ir palicis vairāk deklarācijas līmenī.
Šī iemesla dēļ MK komisija “PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” kopā ar Latvijas Okupācijas izpētes biedrību un Tieslietu ministriju rīko konferenci
“Kāpēc nepieciešams veikt PSRS okupācijas zaudējumu aprēķinus”.
Konferencei jāsniedz atbilde uz šo jautājumu ar konkrētu pasākumu ieskicējumu.
Lai tā būtu rezultatīva, ir jāizvērtē visdažādākie viedokļi.
Tādēļ konferencē tika aicinātas piedalīties valsts augstākās amatpersonas, politologi, pārstāvji no visām Saeimā esošām politiskām partijām, starptautisko tiesību eksperti, vēsturnieki, kā arī kaimiņvalstu pārstāvji, kuri paudīs savas valsts nostāju un paveikto.
Rezultātā, nonākot pie kopēja pamatota viedokļa, tas tiek formulēts konferences deklarācijā.

P r o g r a m m a

12.30 Reģistrācija
1.daļas vadītājs – J.Tomels, MK komisijas priekšēdētājs*
13.00 Atklāšanas runa Dz.Rasnačs – Tieslietu ministrs
13.15. Uzruna U.Reinsalu – Igaunijas Tieslietu ministrs
13.30. PSRS okupācijas laikā radītie zaudējumi – Molotova – Ribentropa pakta sekas I.Vaidere – Eiropas Parlamenta deputāte, LOIB** Konsultatīvās Padomes priekšsēdētāja
13.50. Ko darīt ar okupācijas laika Latvijai nodarītajiem zaudējumiem I.Ziemele – LR Satversmes tiesas tiesnese, starptautisko tiesību eksperte
14.10. Lithuanian regulation governing the claim for damages incurred during the Soviet occupation D.Žaļimas – Lietuvas Konstitucionālās tiesas prezidents
14.30. Jautājumi, atbildes
14.40. Kafijas pauze
2.daļas vadītājs – A.Kudors, Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors
15.10 MK Komisijas veikums PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšanā J.Tomels – Komisijas* priekšsēdētājs
15.30. Krievijas politika vēsturiskās samierināšanas un konfliktu zaudējumu kompensāciju jautājumā A.Lerhis – Austrumeiropas politikas pētījumu centra vadītājs
15.50. Diskusijas – vadītājs A.Kudors, Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors
16.10. Konferences kopsavilkums J.Tomels – Komisijas* priekšsēdētājs
16.30. Triju Baltijas valstu Tieslietu ministru deklarācijas parakstīšanas procedūra

*  Ministru Kabineta komisija „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai”.

**   Latvijas okupācijas izpētes biedrība (LOIB)

Konference norises vieta -  Tieslietu ministrija

Brīvības iela 36 (ieeja no Tērbatas ielas) 3. stāva Sarkanajā zālē.

Konferences uzrunas:

Tiesl.min. Rasnaca uzruna

EP dep. I.Vaideres_ referāts

LPSR-budžets_G.Krūmiņš

05.11.2015._Deklarācija

LOIB valdes priekšsēdētāja

Ruta Pazdere, 29521934

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti