Baltijas valstu tieslietu ministru kopīgā deklarācija

Pamatojoties uz 1939. gada 23. augustā noslēgto prettiesisko Molotova-Ribentropa paktu un slepenajiem protokoliem, PSRS 1940. gadā okupēja un anektēja trīs neatkarīgas Baltijas valstis: Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku. Daudzi iedzīvotāji upurēja savas dzīves un/vai tika deportēti no savas valsts. Pēc 50 gadu ilgas pretošanās okupantu režīmam šo trīs Baltijas valstu tautas atguva savu neatkarību.

Okupācijas gados visas trīs Baltijas valstis tika izmantotas okupācijas režīma politiskajām un ekonomiskajām vajadzībām, kā rezultātā tās ir cietušas milzīgus demogrāfiskos un sociālekonomiskos zaudējumus. Pēc Padomju Savienības sabrukuma Krievijas Federācija sevi pasludināja par PSRS tiesību un pienākumu mantinieci. Līdz ar to visas tiesiskās prasības, kas rodas saistībā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas okupāciju un tās sekām, šobrīd ir risināmas ar Krievijas Federāciju.

Mēs, Baltijas valstu tieslietu ministri, paziņojam, ka ir pienācis laiks sakārtot attiecības ar pagātni un zinātniski pamatoti veikt zaudējumu aprēķinus, ko ir radījis PSRS totalitārais komunistiskais okupācijas režīms. Deklarācijas mērķis ir uzsvērt nepieciešamību visu trīs valstu nacionālajiem ekspertiem un politiķiem veltīt kopīgas pūles un risināt sekojošus jautājumus:

  1. Norādīt faktu, ka Baltijas valstis dejure pastāvēja pat padomju okupācijas laikā.
  2. Piemērojot vispraktiskāko un efektīvāko pētījumu metodoloģiju, kopīgas sadarbības ceļā novērtēt un paziņot par zaudējumiem, ko visām trim Baltijas valstīm radījusi PSRS okupācija.
  3. Uzsvērt okupācijas faktu attiecībās ar Krievijas Federāciju un nodrošināt to, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesību un pienākumu mantiniece atzīst šo okupāciju, uzņemas par to pilnu atbildību un kompensē ar to saistītos zaudējumus.
  4. Dot iespēju visām trīs Baltijas valstīm sagatavoties starptautiskai tiesvedībai, lai saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām pieprasītu juridiski un ekonomiski pamatotu kompensāciju no Krievijas Federācijas.
  5. Pamatojoties uz faktiem un informāciju, kas iegūta no pētījumiem un aprēķiniem, nodrošināt mūsdienu un nākotnes paaudzēm pilnīgu un objektīvu izpratni par PSRS okupāciju un tās atstātajām sekām, kā arī dot iespēju celt individuālas prasības.
  6. Nodrošināt totalitārā komunistu režīma noziegumu un it īpaši Baltijas valstu okupācijas pienācīgu izvērtēšanu starptautiskajā līmenī.

Igaunijas Republikas tieslietu ministrs Urmass Reinsalu

Latvijas Republikas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

Lietuvas Republikas tieslietu ministrs Jozs Bernatonis

2015. gada 5. novembrī, Rīgā

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA

Reģ.Nr. 40008149020

.

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050

.

Tālr: 29 521 934, E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti