Grāmatas

Grāmata – Latvija Padomju militāristu varā

Grāmata “Latvija – PSRS karabāze” angļu valodā

LOIB organizēto, ar MK komisijas un Tieslietu ministrijas atbalstu izdoto trīs grāmatu prezentācijas pasākums “Gaismas pilī” 2016. gada 18. aprīlī

LATVIJAS RŪPNIECĪBA PIRMS UN PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

Grāmatā apkopoti 2013. gada 13. decembra konferences „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas” 14 referentu: zinātnieku, vēsturnieku, rūpnīcu vadītāju un ierēdņu referāti par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un kas un kāpēc notika pēc neatkarības atjaunošanas ar šīm „varenajām” rūpnīcām, kāpēc liela daļa no tām pārstāja darboties, tai skaitā – slavenais VEF. Grāmatā ir  pārskats par Latvijas ekonomiku pirms 1940. gada okupācijas 1. neatkarības laikā, analītisks pārskats par PSRS laika rūpniecību un tās specifiku, kā arī par šodienas rūpniecības attīstības perspektīvām.

Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atjaunošanas

PADOMJU IMPĒRIJAS KOLONIĀLĀ POLITIKA UN LATVIJAS KOLONIZĀCIJA

Grāmatas autors JĀNIS RIEKSTIŅŠ (1942) ir vēsturnieks, daudzu dokumentu krājumu, t.sk. „Migranti Latvijā” (2002) autors. Pētīj­is masu deportāci­jas Latvijā un represij­as pret latviešiem Padom­ju Savienībā 1937. un 1938. gadā.

Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija

PADOMJU SAVIENĪBAS NODARĪTIE ZAUDĒJUMI BALTIJĀ

Grāmatā apkopoti 2011. gada 17.-18. jūnija starptautiskas konfereces referāti. Konferences dalībnieki no sešām valstīm apliecināja, ka PSRS okupācijas režīms visām okupētajām valstīm ir nesis milzīgus sociālekonomiskus zaudējumus.

Grāmata “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”

УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ СТРАНАМ БАЛТИИ

В данной книге собраны рефераты, зачитанные на международной конференции, проводившейся 17–18 июня 2011 года. Участники конференции из семи стран: Латвии, Эстонии, Литвы, России, Грузии, Германии и Польши выступили с рефератами, подтверждающими наличие громадного социально-экономического ущерба в странах Балтии в результате их оккупации Советским Союзом. Настоящая книга издана с целью информировать общественность Европы и всего мира о сущности режима Советского Союза, о последствиях этого режима, которые ощущаются сегодня и которые будут ещё проявляться в нескольких поколениях.

УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ СТРАНАМ БАЛТИИ

PSNZB_eng

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr.: 2952193, 29128356, E-pasts: loib@inbox.lv; www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti