Valde, kontakti

2020. gada 13. marta pilnsapulces lēmums

2019. gada nogalē mūžibā aizgāja LOIB valdes loceklis Andrejs Cīrulis.

LOIB valde, izskatot 5. marta sēdē vairākus kandidātus, iesaka LOIB pilnsapulcei Tatjanu Slobodčikovu. Valdes priekšsēdētāja R. Pazdere raksturo T. Slobodčikovu kā atbilstošu LOIB pašreizējai darbībai, kas labi papildinātu valdes darbu. Pilnsapulce citus kandidātus neizvirza.

Tatjana Slobodčikova piekrīt kandidēt uz šo amatu, pieminot, ka strādās kā Andreja Cīruļa darbu turpinātāja.

Atklātā balsojumā pilnsapulce nobalsoja par Tatjanas Slobodčikovas ievēlēšanu valdē,

PAR – 18 biedri.

2019. gada 7. augusta pilnsapulcē saskaņā ar staūtiem ievēlēta valde 9 cilvēku sastāvā:

 • Ruta Pazdere – valdes priekšsēdētāja
 • Andrejs Cīrulis  (miris 2019. gada 23. decembrī)
 • Andrejs Mežmalis,
 • Edmunds Stankevičs,
 • Ilgonis Upmalis,
 • Indulis Zālīte,
 • Jānis Počs,
 • Jānis Riekstiņš,
 • Rolands Artūrs Bebris,

Par revidenti ievēlēta Karmena Mangusa

Izmaiņas valdes sastāvā reģistrētas Latvijas uzņēmumu reģistrā 15.08.2019. ar lēmumu Nr. 6-24/96873

No 2018. gada 25. aprīļa izmaiņas valdes sastāvā:

Saskaņā ar Induļa Zālīša lūgumu aizņemtības dēļ atbrīvot no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas atbilstoši 2018. gada 25. aprīļa pilnsapulces lēmumam un Latvijas Uzņēmumu reģistrā 15.maijā izdarītajām izmaiņām  par valdes locekli ievēlēts - Rolands Artūrs Bebris.

No 2016.gada 18.aprīļa

 • Valdes priekšsēdētāja - Ruta Pazdere
 • Valdes locekļi –
 • Edmunds Stankevičs
 • Andrejs Cīrulis
 • Andrejs Mežmalis
 • Dainis Īvāns
 • Ilgonis Upmalis
 • Indulis Zālīte
 • Jānis Počs
 • Jānis Riekstiņš

No 2014.gada 30.jūnija līdz 2016.gada 18.aprīlim

 • Valdes priekšsēdētāja – Ruta Pazdere
 • Valdes locekļi -
 • Andrejs Mežmalis
 • Bonifācijs Daukšts
 • Edmunds Stankevičs
 • Edvīns Šnore (atsaukts atbilstoši 2015.g. 1.nov.personīgam iesniegumam)
 • Ilgonis Upmalis
 • Indulis Zālīte
 • Jānis Riekstiņš
 • Juris Prikulis
 • 2012.gada 11.maija valdes sēdē

  (no kreisās: Andrejs Mežmalis, Edvīns Šnore, Edvīns Vītoliņš, Bonifācijs Daukšts, Indulis Zālīte, Dzintars Mūrnieks, Juris Prikulis, Ilgonis Upmalis, Jānis Riekstinš un Ruta Pazdere)

E-PASTSloib@inbox.lv;

TĀLR - 29521934, 29463185

BIEDRĪBA – reģistrēta Latvijas UR 03.11.2009. ar Nr. 40008149020

REĢ. ADRESE -  Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

BIROJA ADRESE – Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050

BANKA – a/s Citadele, konts LV17PARX0017258430001

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti