2018.g. konference

Latvijas Okupācijas izpētes biedrība (LOIB) kopā Latvijas Politiski represēto apvienību (LPRA)

2018. gada 29. septembrī Rīgas Latviešu biedrības namā noorganizēja konferenci

MŪSU  TREJĀDĀ  LATVIJA

Par konferenci

Konferencē kopīgi atskatījāmies uz Latvijas valsts noieto ceļu pirmajā simtgadē, uz pārvarētajām grūtībām un liktenīgajiem pavērsieniem, uz veiksmēm un arī neveiksmēm.  Nosaukums „Mūsu Trejādā Latvija” atspoguļo trīs periodus Latvijas valsts pastāvēšanas laikā:

  • pirmās neatkarības laika posms (1918. – 1940.);
  • Latvija PSRS un Vācijas okupācijas laikā (1940. – 1991.);
  • otrreiz atgūtās neatkarības laiks (no 1991. gada līdz mūsdienām).

Konferences augsta līmeņa 15 referenti, analītiski izvērtējot visos trijos laika posmos Latvijas tautsaimniecības attīstību, politiskos un demogrāfiskos procesus un sociālekonomiskos aspektus, klausītājiem sniedza kompleksu atskatu uz līdz šim noieto ceļu kontekstā ar pārējām tautām un valstīm.

Konferences mērķis -  sniegt tās dalībniekiem zinātniski pamatotu pārskatu par mūsu valsts pirmo simtgadi. Jo, tikai pilnvērtīgi izvērtējot pagātni, varam labāk novērtēt mūsu tautas sasniegto un pareizāk nospraust turpmāk ejamo attīstības ceļu.

www.loib.lv 29 521 934

www.represetie.lv 26 177 711

P  R  O  G  R  A  M  M  A

9.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00 Uzrunas:

Saeimas priekšsēdētāja – Ināra Mūrniece

Eiropas Parlamenta deputāte, LOIB Konsultatīvās padomes priekšsēd., Prof. Dr.oec. – Inese Vaidere

Igaunijas Politiski represēto organizācijas pārstāvis

Lietuvas Iedzīvotāju genocīda, rezistences pētījumu centra vadītāja – Birute Burauskaite

Starptautiskā Memoriāla biedrības priekšsēdētājs – Zbignevičs Račinskis

LPRA priekšsēdētājs – Ivars Kaļķis

I. Latvijas valsts pirmās neatkarības laikā (1918.-1940.)
10.35. Latvijas tautsaimniecība no gruvešiem līdz attīstītai valstij Eiropā – Jānis Počs, LZA Ekonomikas institūta zinātn. līdzstrādnieks un direktors 1970.-2013., LOIB valdes loceklis
10.55. Sarežģītie demogrāfiskie procesi valsts veidošanas sākumā – Edvīns Vītoliņš, demogrāfs, bijušais 1979. gada Tautas skaitīšanas vadītājs
11.10. Tautas pašapziņas un kultūras attīstība – Andrejs Ermuiža, LPRA  valdes loceklis, datorzinātņu doktors (Dr. sci. comp.)
11.20. Latvijas okupācijas norises gaita 1939.-1940. gadā – Kārlis Krēsliņš, Brig. ģenerālis (atvaļ.), Dr.habil.sc.ing.
11.40. Jautājumi un atbildes
11.50. Kafijas pauze


II.  Latvija Vācijas un PSRS okupāciju žņaugos (1940.-1990.)
12.10. Latvija Otrā pasaules kara laikā – Kārlis Kangeris, Dr. hist. Latvijas Vēstures institūta pētnieks, Latvijas vēsturnieku komisijas loceklis
12.30. Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija (1940-1990) – Jānis Riekstiņš, ilggadīgs LVA  vēsturnieks, daudzu dokumentu krājumu un rakstu autors
12.50. Kāpēc PSRS ekonomisko politiku Latvijā un Baltijā varam saukt par koloniālu – Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors un vadošais pētnieks
13.10. LPSR VDK politiskās uzraudzības funkcijas 1940.–1991. – Indulis Zālīte, bijušais Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītājs 1995.-2008.
13.25 “Sibīrijas bērni” (izsūtījums 1941.-1949., tā sekas) – Dzintra Geka-Vaska, kinorežisore, producente, fonda “Sibīrijas bērni” vadītāja
13.35. Latvijas nacionālo partizānu cīņas 1944.–1957. gads. Lielākās nacionālo partizānu organizācijas – izveidošanās, darbība un bojāeja - Zigmārs Turčinskis, LU Latvijas vēstures institūta pētnieks
13.50. Jautājumi un atbildes
14.00. Pusdienas


III. Latvija pēc neatkarības atgūšanas (no 1990.)
14.40. Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas – Artūrs Kodoliņš,    Dr. oec., bijušais FM Nodokļu politikas departamenta direktors 1993.- 1997.
15.00. PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa (MRK) darbība Latvijā, tās sekas – Ilgonis Upmalis, bijušais (1992.-1995.) PSRS(KF) armijas izvešanas kontroles biroja  vadītājs. PSRS militārās vēstures pētnieks
15.15. PSRS MRK piesārņotā vide, tās attīrīšanas problēmas – Rolands Artūrs Bebris, M. Sc. ing, M. Sc. Env, vides un risku eksperts
15.35. Latvijas attīstības hipotētiskais izvērtējums, ja tā nebūtu bijusi okupēta – Gunta Piņķe, līdz 2017.gadam  LR Ekonomikas ministrijas makroekonomisko jautājumu eksperte
15.50. Latvijas perspektīvas, sākot nākošo simtgadi – Pēteris Strautiņš, a/s Luminor banka ekonomists
16.10. Diskusijas, jautājumi un atbildes
16.30. Noslēgums -Ruta Pazdere, LOIB valdes priekšsēdētāja

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece un Eiropas Parlamenta deputāte prof. I.Vaidere teica ievaduzrunas

Konferences vadītāji - LPRA priekšsēdētājs I. Kaļķis un LOIB valdes priekšsēdētāja R. Pazdere

Informācija par konferenci ir ievietota arī laikrakstā “Latvija Amerikā” (Andrejs Cīrulis)  2. nov. numurā

un laikrakstā “Neatkarīgā rīta avīze” (Viktors Avotiņš)

Andreja CiruļaRaksts_LA

Konferences referātu plprezentācijas skat.

http://www.represetie.lv/notikumi/

http://www.represetie.lv/jaunumi

Roberta Vīksnes veiktos videoierakstus skatīt:

https://1drv.ms/f/s!Ah18ZNboa2UOgYA4p1EjTxO6td51ww

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti