Grāmata – Latvija Padomju militāristu varā

Grāmatas otrais nosaukums – “Padomju militāristu nodarītie zaudējumi Latvijas valstij”

Sīkāk par grāmatas saturu

Grāmatas autori – vēsturnieks, jurists un bijušais PSRS armijas virsnieks, pētot arhīvos bijušos slepenos dokumentus, atrada pierādījumus tam, kā PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība bija cieši saistīta ar valsts tautsaimniecības vispārēju militarizāciju un ar gatavošanos trešajam pasaules karam. Atrasti pierādījumi, kā PSRS bruņošanās sacensība ar ASV “aukstā kara” laikā un Komunistiskās partijas vadītāju avantūristiskā starptautiskā politika pasauli noveda kodolkatastrofas briesmās. Autori ir publicējuši interesantas ziņas par PSRS kodolbruņojuma izveidošanu un kosmosa militarizācijas plāniem.
Kad pēc Otrā pasaules kara 1945.gadā PSRS armija kārtējo reizi ienāca Baltijā, tā uz pusi gadsimta pilnībā šeit nodrošināja komunistiskā režīma pastāvēšanu. Grāmatā aprakstīta jaunāko ieroču izveidošana un izvietojums Latvijas teritorijā, pārkrievošanas politika, “homo sovieticus” veidošana un vispārējā padomju cilvēka militāri-politiskā patriotisma audzināšana. Rakstītais par PSRS armijas bruņojuma izvietošanu Latvijā ir balstīts uz arhīvu dokumentiem, kā arī tajā laikā dzīvojošo liecībām. Grāmatai pievienotajā Latvijas ģeogrāfiskajā kartē ir iezīmētas bijušo karaspēku daļu dislokācijas vietas, kuras grāmatas autori paši ir apsekojuši.
Grāmatā var uzzināt kā, masveidīgi iesaistot valsts iedzīvotājus Komunistiskajā partijā, PSRS ideologi centās panākt tautas līdzatbildību visos partijas un tās vadoņu organizētajos pasākumos un noziegumos. Jo partijas disciplīna tolaik bija valsts disciplīna. Lasītājs uzzinās, kā totālas slepenības apstākļos aiz “dzelzs priekškara” totalitāri militārā režīmā dzīvoja padomju tautas, kad par patiesības teikšanu draudēja kriminālatbildība.
Latvijas valdība šīs grāmatas autorus uzaicināja aprēķināt zaudējumus, ko PSRS armija radīja Latvijas zemei un tautai okupācijas laikā. Grāmatā nav nosaukta kopējo zaudējumu summa, bet ir publicēta zaudējumu aprēķinu metodika. Tā balstās uz dokumentāliem pierādījumiem par karaspēka daļu atrašanos noteiktās ģeogrāfiskās vietās, ko apliecina bijušās PSRS un LPSR valdības zemes iedalīšanas dokumenti, kā arī nodoto militāro objektu akti, PSRS armijai aizejot no Latvijas.
Autori cer, ka šajā grāmatā publicētie materiāli lasītājam palīdzēs izprast PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa darbību okupētajā Baltijas teritorijā laika posmā no 1939. līdz 1994. gadam.

Grāmatas tapšanu finansiāli atbalstījuši: Kanādas Daugavas vanagu Toronto nodaļa, Austrālijas Daugavas vanagu Kanberas nodaļa, Asja Everts (Austrālija), Jānis Vējiņš (Austrālija), Eigits Dāvis Timermanis (Austrālija), Daugavas vanagu fonds (Anglija), Austrālijas Daugavas vanagu Adelaides nodaļa.

Šo grāmatu var iegādāties Latvijas okupācijas muzejā un Kara muzejā, kā arī zvanot uz LOIB 29521934

Par grāmatu var noklausīties arī Latvijas Radio 1 interneta arhīvā 26.jūlija raidījumu “Krustpunktā” plkst. 13.05-13.30.

GRĀMATAS    SATURS

Priekšvārds (I. Upmalis)………………………………………………………… …………12

I nodaļa (Ē. Tilgass)

Pirmais KPFSR Strādnieku – Zemnieku Sarkanās Armijas iebrukums…………. …….. 19

Otrā PSRS Sarkanās Armijas izvietošana 1939. gadā.. ………………… ……………………. .25

Trešais PSRS armijas iebrukums. Padomju militārās klātbūtnes loma 1940./41. gada notikumos Latvijā….32

II nodaļa (I. Upmalis)

Mazliet no KPFSR(PSRS) armijas vēstures…………………………………………………………. .49

PSRS militārās doktrīnas ietver tiesības uzsākt karu………………………………………………55

Militāro doktrīnu pielietojums…………………………….………………………………..59

Padomju landsknehti aiz robežas. Kubas krīze…………………………………………… …………60

III nodaļa (I.Upmalis)

Ceturtā PSRS armijas iebrukšana un izvietošanās.

Otrais pasaules karš beidzas Latvijā……………………………………………………………………………………………………………………….. 68

PSRS VDK robežapsardzības vienības Latvijā…………………………………………..77

Pirmais posms 1944. – 1953. gads. Armijas reorganizācija. PSRS atombumba.

Karastāvoklis ar Vāciju turpinās. …………………………………………… ………………………………82

Kā tika ierādītas dislokācijas vietas un iedalīta zeme. ……………………………….. …………98

Otrais posms 1953. – 1964. gads. Staļins miris. Hruščovs samazina armiju

Aiz “dzelzs priekškara” bruņošanās turpinās………………..…………………………..…113

PSRS izveido pretgaisa aizsardzības sistēmu……………………….………….……….117

Latvijā izvietoto PGA raķešu kompleksu  saraksts………………….….…………..…123

PSRS izveido Stratēģiskās nozīmes raķešu karaspēku ………………………………………….130

Stratēģisko raķešu izvietošana Latvijā…………………………………………………………. ………..135

IV nodaļa (I.Upmalis)

PSRS izveido Kosmiskā karaspēka vienības un militarizē kosmosu………….. ……….145

Kosmiskā karaspēka objekti Latvijā………………………………………………………150

Latvija un Hruščovs……………………………………………………………… ……….. 156

Hruščovu aizsūta pensijā…………………………………………………………………….159

Trešais posms 1964.-1992. gads. No Brežņeva līdz Gorbačovam…………………..160

PSRS armijas bruņojuma izvietojums Eiropā un Baltijas kara apgabalā  ..  ………162

PSRS MP un LPSR MP lēmumi un rīkojumu saraksts par zemes iedalīšanu

armijai no 1944.-1989. gadam……………………………………………………………..164

PSRS armijas  mantojums. Ideoloģija un politiskā audzināšana armijā……………176

“Aukstais karš” radioviļņos. ……………………………………..………………..……….178

PSRS sabrukums un armijas izvešana…………..…………………………..……………………..184

V nodaļa (I. Upmalis)

Ceturtais posms 1992. – 1999. gads. PSRS Militāri rūpnieciskais komplekss un Latvijas tautsaimniecība…190 Ekoloģija…………………………………………………………………………………………………………………..194

Bijušās PSRS(KF) Bruņoto spēku darbības  rezultātā Latvijas teritorijā un ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā nodarītais kaitējums…….197

Pie Latvijas krastiem jūrā nogremdētās ķīmiskās vielas un ieroči…………………..201

Bijušās PSRS armijas karaspēka daļu dislokācijas vietu apsekošanas

raksturojuma kartīte…………………………………………………………………………………………….205

Bijušās PSRS(KF) karaspēka daļas 43690 (pretgaisa aizsardzības raķešu

bāzes) izvietojuma vietas Rīgas rajona, Olaines novada “Birznieki”

apsekošanas rezultāti…………..……………………………………………….……………206

M. Šmulders “Par Latvijas un PSRS savstarpējiem norēķiniem un

kompensāciju PSRS par Padomju Armijas īpašumu, ko pārņems Latvijas Valsts”…………211

VI nodaļa (E. Stankevičs)

Okupācija – tiesiskais un starptautiskais skatījums. .………………………..…………214

Molotova – Ribentropa pakts un ultimāti………………………………………….……217

Savstarpējās palīdzības pakts……………………………………………………… ……..221

1940. gadaSaeima priekšvēlēšanu kampaņa un vēlēšanas………………..………… 233

Latvijas iekļaušana PSRS………………………………………………………………….235

PSRS Konstitūcija un obligātais karadienests ………………………………………….240

Latvijas neatkarības atjaunošana un militārie jautājumi …………………………..…250

Armijas izvešanas laikā noslēgtie līgumi un to izpilde……………………………..…254

Militārās okupācijas starptautiskās juridiskās sekas…………………………….…….259

Pēcvārds………………………………………………………..……………………………269

Lietotie saīsinājumi……………………………………………………………………………………270

Personu rādītājs………………………………………………………………………………………..273

Autori…………………………………………………………………………………………..281

Atstāto militāro objektu karte……………………………………… Karte-bazes

LOIB valdes priekšsēde R.Pazdere grāmatas atvēršanas svētkos 14.06.2011. Kara muzejā pasniedz ziedus grāmatas autoriem no labās puses: I.Upmalim, E.Stankevičam,  Ē.Tilgasam un vienam no grāmatas izdošanas finansētājiem J.Vējiņam.

KARTE-PSRS karabāzes Latvijā (PDF formātā, klikšķiniet uz attēlu)


Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti