Ministru Kabineta Komisija

Ministru kabineta rīkojums Nr.537

Rīgā 2013.gada 7.novembrī (prot. Nr.58 49.§)

Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

1. Izveidot komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājsE. Stankevičs – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieceR. Pazdere – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:M. Adlers – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors

R. Balodis – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras profesors

J. Ciganovs – Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā

B. Daukšts – Baltijas–Ziemeļu pētījumu centra valdes priekšsēdētājs

I. Dreimane – Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece

A. Freimanis – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva direktors

S. Janisela – Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas vecākā referente

A. Kalniņš – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta eksperts

K. Kangers – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks

L. Muciņš – zvērināts advokāts, tiesību zinātņu maģistrs

Dz. Muzikante – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāja

L. Neiders – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks

J. Tomels – Latvijas Tirgotāju asociācijas Stratēģiskās komunikācijas direktors

(Grozīts ar MK 29.04.2014. rīkojumu Nr. 188; MK 06.01.2015. rīkojumu Nr. 9; MK 09.02.2016. rīkojumu Nr. 117; MK 02.08.2016. rīkojumu Nr. 428; MK 09.08.2017. rīkojumu Nr. 412; MK 16.01.2019. rīkojumu Nr. 14)

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumu Nr.523 “Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 124.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti