Atvadoties no LOIB valdes locekļa ANDREJA CĪRUĻA

Par mūžībā aizgājušo Andreju Cīruli

2019. gada  23. decembra rītu vairs nesagaidīja mūsu tuvākais, aktīvākais valdes loceklis – ANDREJS  CĪRULIS.

Atmodas sākumos, kad Andrejs Cīrulis vadīja laikrakstu „Padomju Jaunatne” (vēlāk „Latvijas Jaunatne”), tajā tika publicēti drosmīgi raksti, kas saliedēja latviešu tautu cīņā par neatkarību, par Tautas frontes dibināšanu, par latviešu valodas statusu pacelšanu, par Daugavas glābšanu, par Baltijas ceļu, par celšanos cīņai uz barikādēm, par karogu utt.  Tādejādi laikraksts bezbailīgi aicināja tautu nebaidīties, bet celties Atmodai. Šis laikraksts toreiz ieguva visaugstāko rādītāju preses izdevumu vidū, jo tam uzticējās 68 % lasītāju. Pēc tam sekojošos  laikos tāds rādītājs Latvijā vairs nav bijis. Iespējams šī laikraksta nozīme vēl nav pienācīgi novērtēta.

Andrejs Cīrulis ir klāt bijis Latvijai vissvarīgākos izšķirošos brīžos, piemēram,  draudīgās PSRS okupācijas armijas klātbūtnē organizējot un arī uzņemoties vadīt daudzu tūkstošu mītiņus 1988. gada 25. martā un 14. jūnijā.

Andrejs Cīrulis, būdams PSRS tautas deputāts, Maskavā Vissavienības partijas XIX konferencē aktīvi un drosmīgi sadarbojās ar pārējiem progresīvajiem deputātiem no Baltijas republikām, lai 1989. gada 24. decembrī panāktu mums ārkārtīgi nozīmīgo balsojumu – atzīt par spēku zaudējušu Molotova-Ribentropa paktu ar tā slepenajiem protokoliem pielikumā kopš pakta pieņemšanas brīža.

Ne velti par drosmi un atbildīgu darbību viņš saņēmis Latvijas valsts apbalvojumus – Trīszvaigžņu ordeni un Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Pēdējos septiņus gadus Andrejs Cīrulis aktīvi darbojās  LOIB valdē, kā arī sadarbojās ar MK komisiju PSRS okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanai. Īpaši jāatzīmē viņa pašaizliedzīgais ieguldījums, veidojot  un papildinot vēsturiski bagāto interneta vietni Barikadopedija. Līdz pēdējam brīdim viņš kalpoja mums ar savu redaktora talantu.

Andrejs Cīrulis kā personība bija gan ļoti drosmīgs un uzņēmīgs, gan vienlaicīgi dziļi cilvēcisks, ārkārtīgi sirsnīgs un atsaucīgs kolēģis.

Andreja Cīruļa aiziešana mūžībā ir liels zaudējums ne tikai mums, sabiedriskajām organizācijām, kurās viņš joprojām aktīvi darbojās, bet arī visai Latvijas tautai.

Viņš ir paliekoša personība Latvijas vēsturē.

No Tevis tik daudz bija ko gūt,

Tavs pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mūsu atmiņās ilgi TEV būt.

Dz. Mūrnieka foto  LOIB 10 gadu jubilejā 01.11.2019.

Publicēsts: 27.12.2019

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr.: 2952193, 29128356, E-pasts: loib@inbox.lv; www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti