LOIB vadības tikšanās ar tieslietu ministru J. Bordānu

Š.g. 12. jūnijā LOIB valdes priekšsēdētāja R.Pazdere un valdes pr. vietn. E. Stankevičs tikās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu. Pārrunāts tika par MK komisijas darbu, par komisijas sadarbību ar LOIB, par LOIB paveikto deviņu gadu laikā, kā arī par turpmāko sadarbību. Par cik E. Stankevičs ir MK komisijas priekšsēdētājs, bet R.Pazdere – komisijas priekšs. vietniece,  tad informācijas apmaiņa starp MK komisiju un LOIB darbā iesaistītiem zinātniekiem nodrošina optimālāku turpmākā darba norisi. Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja paveikto gan komisijā, gan īpaši – LOIB-ā. Izskatot turpmāk veicamo darbu sarakstu, ministrs teica, ka šis darbs ir ļoti vajadzīgs mūsu un starptautiskai sabiedrībai, tāpēc no ministrijas puses būs iespējamais atbalsts.

Publicēsts: 17.08.2019

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr.: 2952193, 29128356, E-pasts: loib@inbox.lv; www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti