22.03.2019. starptautiska konference “Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi Baltijā”

Ministru kabineta Komisija* kopā ar LR Tieslietu ministriju

un Latvijas Okupācijas izpētes biedrību

2019. gada 22. martā

organizē starptautisku konferenci

“Apzinātie PSRS okupācijas radītie

zaudējumi Baltijā”

Kaut pagājuši gandrīz 80 gadi kopš PSRS okupēja Baltijas valstis, Krievija joprojām noliedz okupācijas faktu, kā arī izplata melīgus apgalvojumus par lielajiem ieguldījumiem šo valstu ekonomikās PSRS okupācijas laikā .
Konferences mērķis - apliecināt starptautiskai sabiedrībai Baltijas valstu vēlēšanos kopējas sadarbības rezultātā panākt PSRS noziedzīgā režīma nosodījumu starptautiskā mērogā.  
Konferences uzdevums – sniegt informāciju par zinātniskos pētījumos uz PSRS dokumentu pamata pierādītiem faktiem par šīm valstīm nodarītajiem apjomīgajiem finansiāliem un demogrāfiskajiem zaudējumiem okupācijas laikā.

Konference notiks 2019. gada 22. martā plkst. 10.00
LR Tieslietu ministrijas konferenču zālē (Brīvības bulv. 36. 4. stāvs, ieeja no Tērbatas ielas)
Konferences valoda latviešu/angļu.
Tiks nodrošināta tulkošana.
Informējam, ka konferences norise tiks translēta tiešraidē, kā arī fotografēs.

Lai varētu piedalīties šajā konferencē, jābūt reģistrētam
norādot Vārdu, Uzvārdu un personas koda 1. daļu.
Ierodoties uz konferenci, līdzi jāņem pase vai ID karte, ko uzrādīt caurlaidē.

Konferenci varēs vērot tiešraidē:

https://www.youtube.com/watch?v=rRcoSkdbwk0&feature=youtu.be

Zemāk – konferences programma.

Ruta Pazdere
MK komisijas priekšs. vietn.,
LOIB valdes priekšsēdētāja
+371 2952 1934
www.loib.lv

* Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (izveidota ar Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumu Nr. 537)

Starptautiskā konference notiks

Tieslietu ministrijas Sarkanā zāle[1]

P R O G R A M M A

9.30 Dalībnieku reģistrācija
Politiskais aspekts

Moderators: Edmunds Stankevičs, Komisijas[2] priekšsēdētājs

10.00 Atklāšanas uzruna Jānis Bordāns, Latvijas Republikas tieslietu ministrs
10.15 Atklāšanas uzruna Elvins Jankēvičus, Lietuvas Republikas tieslietu ministrs
10.25 Atklāšanas uzruna Urmass Reinsalu, Igaunijas Republikas tieslietu ministrs
10.40 Eiropas Savienības vēstures politika Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte
11.00. Kafijas pauze
Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi

Moderators: Rolands Artūrs Bebris, LOIB[3] valdes priekšsēdētājas vietnieks

11.20 Latvijai radītie finansiālie zaudējumi Gatis Krūmiņš, Latvija
11.40 Lietuvai radītie finansiālie zaudējumi Vida Komičiene, Lietuva
12.05 Igaunijai radītie finansiālie zaudējumi Tomass Hīo, Igaunija
12.25 Baltijas valstīm radītie demogrāfiskie zaudējumi Ilmārs Mežs, Latvija
12.40 Lietuvai radītie demogrāfiskie zaudējumi Birute Burauskaite, Lietuva
12.50 PSRS radītie zaudējumi Polijai Darius Roguts, Polija
13.10 Jautājumi un atbildes
13.20 Pusdienas
Tiesiskais aspekts

Moderators: Inguss Kalniņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomnieks

14.00 Lietuvas un starptautiskais normatīvais regulējums prasības iesniegšanai par PSRS okupācijas nodarītajiem zaudējumiem Daiņus Žaļims, Lietuva
14.20 Tiesiskās iespējas iesniegt prasību PSRS okupācijas Baltijas valstīm nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai: problēmas, prasību lietas, risinājumi Silvija Gerviene, Lietuva
14.40 Latvijas kompensācijas prasības juridiskās sastāvdaļas Ieva Miļūna, Latvija
15.00 Valstiskās nepārtrauktības doktrīna Tālavs Jundzis, Latvija
15.20 Jautājumi un atbildes
Noslēgums
15.30 Konferences noslēguma apkopojums Ineta Ziemele, Latvija

Konferences valoda – angļu/latviešu/angļu

Konferences laikā notiks fotografēšana un tiešraides nodrošināšanai veikta filmēšana.

Bez saskaņošanas fotografēt, filmēt nav atļauts[4]


[1] Brīvības bulvāris 36, ieeja no Tērbatas ielas;

[2]Ministru kabineta Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (izveidota ar Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumu Nr.537);

[3] Latvijas Okupācijas izpētes biedrība;

[4]Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”

Publicēsts: 21.03.2019

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr.: 2952193, 29128356, E-pasts: loib@inbox.lv; www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti